Op het moment van het schrijven van deze column (14.04.2020) bevindt Nederland zich nog midden in de periode van het coronavirus. Experts vallen over elkaar heen over wat nu te doen en wat te doen wanneer de wereld weer “corona vrij” is. Iedereen spreekt vanuit zijn eigen ervaring, kennis en interpretaties. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om zijn mening te ventileren, zonder hier direct op aangesproken te worden. Dit omdat we met z’n allen op dit moment HET gewoon niet weten!! Maar wat weten we dan wel?

Wat nu boven komt drijven is, dat mensen helderheid willen. Ongeacht het bericht, geef als leider (ondersteund door specialisten) een duidelijk boodschap af. Blijven we de “1,5 meter” afspraak hanteren, dan hanteren we deze! (inclusief de gevolgen). Voor hoe lang? Noem een datum. Ook dit geeft duidelijkheid. Door duidelijkheid te geven, kun de mensen elkaar ook aanspreken op hun gedrag. Ga uit van eigen verantwoordelijkheid, maar wees hard en rechtvaardigheid, wanneer personen denken hieraan niet mee te hoeven doen. Daarmee creëer je respect, vertrouwen en draagvlak bij diegene (lees de massa), die zich wel houden aan de gemaakte afspraken.

Maar hoe dan na deze corona periode? Wordt alles weer zoals voor 2020? Wordt alles anders en zo ja, hoe wordt het dan? Hier kunnen we geen antwoord op geven. Wereldleiders (toch onze voorbeelden!!??) reageren allen vanuit hun eigen wereld en hebben moeite om over hun eigen grenzen te kijken. Dan maar dichter bij huis. Hoe wilt u uw bedrijf inrichten na deze periode? Minder personeel op kantoor en meer thuiswerken? Rouleren van werknemers? Kunnen werknemers wel vanuit huis werken? Zo niet, hoe los je dit dan op?

Vragen die niet alleen bij leidinggevende leven, maar ook bij medewerkers. Geef medewerkers de ruimte om hierin mee te denken, doch stel als leidinggeven duidelijke kaders op. Waar wil je als bedrijf naar toe en binnen welke afspraken. De medewerkers doen nu ervaringen op, waarvan zij voor 2020 of als een berg tegen op zagen of alleen maar van droomden. Het is nu de tijd om deze ervaringen om te zetten in positieve structurele wijziging(en).

De titel van deze column is: “Verandert het leiderschap na de coronaperiode?” Bij leiderschap hoort helderheid, duidelijkheid, vertrouwen geven en afspraken handhaven, daar waar nodig. Dit verandert niet. Wel zullen er individuele leiders bij zichzelf deze vraag gaan stellen. Verandert er dan toch iets?