Mensen bouwen organisaties

Viaster: van verborgen talenten naar zichtbare professionals!

U denkt uw medewerkers te kennen? Wie goed bij hen dóórvraagt, ontdekt bij 80% van hen onbenut talent. Uw organisatie zit dus bovenop een ongekend grote bron aan ongebruikte kwaliteiten. Dit doorvragen naar talenten bij uw medewerkers is een vak apart, het vak van Viaster! Wij ontdekken niet alleen het latente potentieel in uw organisatie, maar wijzen ook de snelste weg naar een innovatieve inzet daarvan. Wie hiervan profiteren? Uw organisatie, uw klanten én uiteraard uw medewerkers.

Mensen matchen met hun mogelijkheden

Niet alleen uw bedrijf is voortdurend in beweging; uw medewerkers ook. Zij lezen, leren, studeren, ontdekken en willen altijd verder. Als u kans ziet met uw organisatie aan te sluiten bij die persoonlijke en professionele ontwikkeling, snijdt het mes aan twee kanten. Uw medewerkers voelen zich gekend, erkend en gewaardeerd. En uw organisatie benut hun ongekende potentieel voor de realisatie van gezamenlijke doelen. Kortom, mensen matchen met hun mogelijkheden. Dé kracht van Viaster.

HR tool Viamens: visie op voortgang én vooruitgang

Viaster ontwikkelde een bijzondere HR softwaretool. De naam? Viamens. Hierin houdt uw HRM-afdeling uiterst eenvoudig en overzichtelijk alle gegevens bij die uit de talentgesprekken met uw medewerkers naar boven komen. Inclusief voortgangsgesprekken, de ontwikkelingen van taken, vaardigheden, opleidingen en competenties. Verder biedt Viamens de mogelijkheid van modulaire opbouw, zowel op functieniveau en op managementniveau.

‘Mensen kunnen meer dan ze laten zien. Ik noem dit de individuele latente kwaliteiten.’

Voordelig in het gebruik

Viamens is een zelfstandig draaiende applicatie die geen kostbare verbindingen zoekt met andere applicaties

Slideshow Image 1

Volgen en vastleggen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling

Viamens maakt het volgen en vastleggen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van uw medewerkers eenvoudig en efficiënt. Met het digitale akkoord van de medewerker ontstaat een betrouwbaar en overzichtelijk dossier. Handig als basis voor kwalificatie gesprekken en salarisonderhandelingen. Als het nodig is, ook als juridische grondslag. Het spreekt voor zich dat Viaster u ook na de implementatieperiode blijft ondersteunen. De wijze waarop en de frequentie waarin stemmen we graag persoonlijk met u af. Op managementniveau zijn de ontwikkelingen niet alleen van de gehele organisatie, maar ook op afdelingsniveau, leidinggevend niveau en of op vestigingsniveau zichtbaar te maken. Dit naar behoefte van de licentiehouder.

‘Je wordt een leuker mens als je mag doen waar je goed in bent’