Mensen bouwen organisaties

Viaster: van gemiddelde medewerker naar blije, getalenteerde professional

Maar liefst 80% van alle werkende Nederlanders beschikt over onbenutte talenten. Ook in uw organisatie werken mensen die niet toekomen aan dát waar ze écht goed in zijn. Dat betekent dus ook, dat u bovenop een bron aan ongebruikte kwaliteiten zit. Viaster helpt u om talenten van mensen te ontdekken, in kaart te brengen en op een effectieve manier in te zetten. Wie hiervan profiteren? Uw organisatie en uw klanten, maar zéker ook uw medewerkers. De betrokkenheid neemt toe, zij raken enthousiast en presteren beter.

HR tool Viamens: visie op voortgang én vooruitgang

De HR softwaretool die Viaster ontwikkelde, verschaft u en uw medewerkers zicht op voortgang en ontwikkeling. Zowel qua functioneren als op gestelde doelen, uitvoering van taken, vaardigheden, opleidingen en competenties. Viamens is modulair opgebouwd. Deze HR-tool geeft informatie op functieniveau én op managementniveau. Waardevolle data die u helpt bij het nemen van meer gefundeerde besluiten. Ook voor uw HRM-afdeling is Viamens een bijzonder gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool waarin, binnen een veilige omgeving, alle gegevens samenkomen over uw medewerkers in relatie tot uw organisatie, doelstellingen en toekomstplannen.


 

Matchen van talenten en kansen

Uw organisatie is voortdurend in beweging, en dat geldt natuurlijk ook voor uw medewerkers. Zij doen ervaring op, ontdekken, lezen, leren en blijven zich dus dagelijks ontwikkelen. De HR softwaretool Viamens matcht talenten van mensen, met kansen en doelen binnen uw organisatie. Uw medewerkers voelen zich gekend, erkend en gewaardeerd. En uw organisatie benut veel meer van het aanwezig potentieel.

“Mensen hebben veel meer in zich dan ze laten zien! Verzilver deze latente talenten met Viamens.”

Gebruiksvriendelijk en betaalbaar

Als zelfstandig draaiende applicatie verdient Viamens zichzelf in no time terug.

Slideshow Image 1

Eenvoudig volgen en anticiperen op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het functiehuis van uw organisatie (met functieomschrijvingen, rollen, loopbaanontwikkeling etc) is één op één over te zetten in de HR softwaretool Viamens. Waar nodig, helpen wij u met het opstellen en actualiseren van deze data. Door deze te koppelen aan individuele afspraken en resultaten creëert u waardevolle, nieuwe inzichten voor uzelf én voor uw medewerker. Er ontstaat basis en houvast om in te zetten tijdens evaluatiegesprekken en salarisonderhandelingen. Ook zorgt het, waar nodig, voor juridische zeggenschap. Omdat u én de medewerker – met wederzijdse instemming – continu zicht hebben op voortgang, ontstaat er vanzelf meer ruimte voor échte dialoog en diepgang in gesprekken.

Ondersteuning op maat

Viaster ondersteunt u bij de implementatie van de HR softwaretool Viamens en biedt, waar wenselijk, ondersteuning en coaching op maat. Zowel aan directie en leidinggevenden als aan medewerkers.

‘Je wordt een leuker mens als je mag doen waar je goed in bent’