HR tool Viamens: visie op voortgang én vooruitgang

De HR softwaretool die Viaster ontwikkelde, verschaft u en uw medewerkers zicht op voortgang en ontwikkeling. Zowel qua functioneren als op gestelde doelen, uitvoering van taken, vaardigheden, opleidingen en competenties. Viamens is modulair opgebouwd. De tool geeft informatie op functieniveau en op managementniveau. Waardevolle data die u helpt bij het nemen van meer gefundeerde besluiten. Ook voor uw HRM-afdeling is Viamens een bijzonder gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tool. Hier komen in een beveiligde omgeving, alle gegevens samen over uw medewerkers in relatie tot uw organisatiedoelen.

Stappenplan naar succes

Het volgen en vastleggen van ontwikkelingen en groei is eenvoudig met de HR-tool Viamens. Aan de hand van een overzichtelijk stappenplan leidt dit in uw organisatie tot meer succes.

Stap 1. We bespreken de huidige situatie, de doelstellingen en toekomstplannen van uw bedrijf. Van cultuur en organisatieprocessen tot het betreden van nieuwe markten. En van klantgericht werken tot het vergroten van marktaandeel.

Stap 2. Per functie brengen we vaardigheden, opleidingsnormen en competenties in kaart en relateren die aan de bedrijfsdoelstellingen. Een actueel functiehuis zetten we 1-op-1 over in Viamens. Geen (actueel) functiehuis aanwezig? Dan helpen we u graag om dit eenvoudig en compleet in te richten.

Stap 3. Met u vertalen we de data die ontstaat door de koppeling tussen voortgang medewerkers en bedrijfsdoelstellingen. Zo ontstaat een waardevolle basis voor het maken van nieuwe afspraken met mensen.

Vertel eens…
Wilt u meer weten over Viamens, de toepasbaarheid en voordelen ervan in uw organisatie? Mail of bel 0541 70 02 47. We maken graag tijd voor u vrij.