Deze organisaties gingen u al succesvol voor…

Deze organisaties werkten al samen met Viaster en ontsloten daarmee ongekend en onbenut potentieel bij hun werknemers. Benieuwd naar het verhaal achter hun cases? Wij vertellen u dat graag in een goed gesprek. Een afspraak maakt u via contact.


Rob Borgerink, Jotem Waterbehandeling

“Bij Jotem werken we al vanaf het begin met Viamens. Het heeft inzicht opgeleverd maar biedt ook houvast en zorgt voor transparantie. Soms is de informatie wel confronterend… Maar ja, ook dat hoort bij samenwerken en -groeien”, vertelt Rob Borgerink over zijn ervaring met de HR-tool.

Levend document
Viamens geeft op basis van het ingevoerde functieprofiel een duidelijk, visueel overzicht van verwachtingen en prestaties. “Het is een ‘levend systeem’, waarin we samen de afspraken en doorgroeimogelijkheden praktisch en doeltreffend vastleggen. Waardevol vind ik ook dat het overal en altijd benaderbaar is voor zowel de medewerker als voor mij. Het geeft de medewerker een duidelijk beeld waarin hij kan groeien en waar kansen liggen.”

Gesprekken die ertoe doen
Bijzonder vindt Rob Borgerink dat sommige medewerkers zich op basis van wat zij zien in Viamens, verder ontplooien. En dat terwijl een ander accepteert dat het is wat het is, en zich daarin berust. “Het systeem helpt je om je te baseren op feiten, ook tijdens salarisonderhandelingen bijvoorbeeld. Ik vind dat de betrokkenheid (nog) groter is sinds we werken met Viamens. We hebben heldere, resultaatgerichte gesprekken samen, die ertoe doen. Daardoor is het medewerkersgesprek al lang geen formaliteit meer.

Beter inzetbare medewerkers
De grootste meerwaarde van werken met Viamens is volgens Rob Borgerink dat het systeem de mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling inzichtelijk maakt. “Het helpt mensen om zichzelf in hun kracht te zetten en daardoor zijn ze beter inzetbaar binnen de organisatie.”

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.


Vanuit zijn persoonlijke invalshoek (met de nodige humor) gaf hij mij het vertrouwen waardoor prestaties werden verbeterd.
Anco Pastoor
Financieringsspecialist Food & Agri bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland


Jan is puur! Geen verborgen agenda’s, eerlijk, integer en wat je ziet is wat je krijgt. Jan is Jan en ik gun iedereen een Jan
Richard Hamstra
Partner at Pawlik Netherlands


Jos Poorthuis van Technische Veren Twente

“Inmiddels werken we twee jaar met Viamens. En ik kan met recht zeggen dat het een mooi en flexibel instrument is. De basis was al goed, maar met wat eenvoudige aanpassingen, is het helemaal op maat gemaakt voor ons bedrijf. Zo krijgen de onderwerpen die voor ons heel belangrijk zijn, de meeste aandacht in het systeem. Dit levert eenheid en overzicht op ten aanzien van personeelsbeleid binnen onze organisatie.”

Sneller to the point
Jos Poorthuis vertelt hoe hij Viamens inzet tijdens gesprekken met zijn medewerkers. “Samen vullen we het persoonlijke document in en komen daarbij tot overeenstemming wat haalbare doelen zijn. Dit werkt praktisch en je komt sneller tot de dingen die er écht toe doen. Ook de medewerker kan elk moment van de dag inzien welke afspraken we gemaakt hebben en in hoeverre hij hieraan al voldoet. Ik merk meer acceptatie en betrokkenheid bij afspraken.”

Afstemming tussen mens en organisatie
De ondernemer noemt Viamens een ‘levend systeem’. “We stellen bedrijfsdoelen vast, maar door ontwikkelingen in de markt moeten we deze ook soms bijstellen. Dan willen we graag dat onze mensen daarin meegroeien. In goed overleg kijken we op individueel niveau wat mogelijk en haalbaar is.” Jos Poorthuis laat zien dat dit binnen Viamens geen enkel probleem oplevert. “Het blijft overzichtelijk, je volgt de voortgang en je ziet wanneer doelen gehaald zijn. Als ik terugdenk aan de beginsituatie en ik zie waar we nu staan… ja, dan zeg ik volmondig; ja, we zijn erg tevreden over de inzet van Viamens en de begeleiding van Jan Brunninkhuis.”

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.


Ik heb Jan leren kennen als een manager die altijd recht door zee is. Die staat voor zijn medewerkers en zijn zaak. Aimabel en zeer betrokken.
Gad Bros
Accountmanager Bijzonder Beheer at Rabobank Flevoland


I’ve learned to know Jan as a man of his word, open, solid, integer and with a genuine interst in people around him. As a manager he gives you feedback as well on positive aspects as on negative aspects of your performance: hard on the mesage but soft on the people.
Robert Van Der Sprong
Specialist Medische en Vrije Beroepers en DGA’s at ABN AMRO Bank


Bob Volmer, Autoschade Albert Kip

“Net als de meeste mensen, moet ik altijd even wennen aan iets nieuws”, glimlacht Bob Volmer van Autoschade Albert Kip. “Maar soms zijn  veranderingen binnen je proces nodig om stappen te maken. Dat is gelukt met Viamens. In dit systeem zet ik met de medewerkers ‘puntjes aan de horizon’. Dat maakt doelen concreet en haalbaar. Mede daardoor verliep de implementatie en acceptatie van deze HR-tool snel en vlekkeloos. Jan Brunninkhuis heeft ons hierbij goed ondersteund.”

Talenten ontdekken en inzetten
Bob Volmer vindt het prettig dat Viamens de vaardigheden en prestaties van medewerkers inzichtelijk maakt en laat zien waar ze staan binnen de organisatie. “Je ziet waar mensen goed in zijn en waaraan ze nog moeten werken. Ook geeft het inzicht in waardevolle talenten waarover mensen beschikken, maar die ze nog niet inzetten binnen de organisatie. Dat biedt kansen voor zowel de medewerker als voor de onderneming.”  Bob Volmer geeft toe dat hij voortdurend streeft naar perfectie in zijn bedrijfsvoering. “Dat betekent iets voor de inrichting van processen en dus ook aan dat wat ik vraag van medewerkers. Werken in een goede en gezonde omgeving, waar duidelijkheid is voor iedereen, leidt tot lager ziekteverzuim, meer productiviteit en hogere efficiency. De inzet van Viamens heeft ons zeker geholpen om dit te realiseren, daarvan ben ik overtuigd.”

Meer betrokkenheid, minder personeelsverloop
Autoschade Albert Kip is een no-nonsens familie bedrijf. Een platte organisatie met korte lijnen. “Kwaliteit leveren en servicegericht werken staan bij ons voorop. Dat willen we ook uitstralen. We realiseren ons terdege, zeker ook nu er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt, hoe waardevol het is om te beschikken over gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Viaster heeft toegevoegde waarde waardoor er meer binding is tussen de organisatie en medewerkers. Hierdoor hebben we een bijzonder laag verloop en daar zijn we trots op.”


Nuttig gereedschap
De HR-tool Viamens is duidelijk en eenvoudig op maat te maken voor elke organisatie volgens Bob Volmer. “Wat ik ook fijn vind is dat het reminders geeft waardoor je een stok achter de deur hebt. De opbouw geeft inzicht en het zorgt dat medewerkers echt betrokken raken bij dat waar je samen aan werkt. Dit inspireert en het geeft je een kick. Ik werk graag met dit ‘HR-gereedschap’, en dat hoor ik ook terug van onze medewerkers. Daar ligt een duidelijke meerwaarde van werken met Viamens.”

Hij staat open voor de mening van anderen en is bereid zijn standpunt bij te stellen. Gecombineerd met kennis van zaken heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd.
Lex Vonk
Manager Private Banking at Rabobank Haarlem e.o.


Jan wordt nooit boos maar stelt vragen. En met de antwoorden gaat hij aan de slag. Zijn sterke discipline werkt aanstekelijk. Een project is bij hem in goede handen
Ben Ebbinge
Manager Assurantiën Rabobank Regio Schiphol


Als Jan wat moet regelen doet hij dat ook
Jens Olde Loohuis
Assistent ruimtelijke zaken Eeckhof


Marcel Oomens van Aa-Stad Adviesgroep BV.

Viamens is goed ontvangen door de medewerkers bij Aa-Stad Adviesgroep in Almelo. “In eerste instantie hebben we dit instrument ingevoerd ter ondersteuning bij begeleiding en coaching van medewerkers. En dat werkte meteen fantastisch”, benadrukt Marcel Oomens. “Het maakt de ontwikkeling van medewerkers inzichtelijk. Bovendien is werken met dit systeem inspirerend. Mij levert het ideeën op en ik zie nieuwe kansen zowel binnen als buiten de organisatie. Het maakt duidelijk op wie je het best een beroep kunt doen in specifieke situaties.”

Functiehuis integreren
Een bestaand functiehuis is eenvoudig te integreren binnen Viamens. “Zover waren wij echter nog niet”, vertelt Marcel Oomens. “Het op orde brengen van functieomschrijvingen voor onze organisatie, stond nog op mijn to do lijstje. Jan Brunninkhuis heeft ons uitstekend geholpen bij het op maat samenstellen van de functieprofielen. We omschreven werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden direct binnen de HR-tool, en koppelden deze aan medewerkers. Bijkomend voordeel vind ik, is dat het systeem me dwingt om goed na te denken over inrichting van functies ten opzichte van organisatiedoelen.”

Fijn handvat
“We zetten Viamens breder in dan dat ik aanvankelijk bedacht had, geeft Marcel Oomens toe. De tool geeft de ontwikkeling aan van medewerkers in hun functie. Iets wat het geheel inzichtelijk maakt voor mij, maar ook voor de medewerker zelf. Tijdens het voeren van eindejaargesprekken is Viamens een fijn handvat.”


Ik heb Jan leren kennen als bruggenbouwer die mensen maximaal weet te motiveren en te bewegen.
Jos Richters
Root Cause Analysis for Risk Management by Visual Data Webservices


Jan is een full professional die maximaal aandacht heeft voor het individu.
Gerard Bauhuis
Business Developer at Cogas


In de dialoog weet hij met argumenten te overtuigen, maar staat zeker open voor tegenargumenten, waarbij hij indien nodig zijn standpunt bijstelt.
Hanke Jansen
Manager Grootzakelijk at Rabobank Eindhoven-Veldhoven


Hij is flexibel geweest in de te maken uren en heeft verschillende verbeterpunten benoemd.
Léon Smits
Projectleider Verzekeringen bij Rabobank Nederland


Ik wil hem bestempelen als een people manager. Zijn uitleg is helder en duidelijk, dringende zaken worden direct opgepakt.
Frank Verwijk


Jan is goed in het opzetten van een nieuw, of het verbeteren van een bestaand systeem (digitaal) of proces
Elsemieke Detert Oude Weme – Meulenbrugge
Assistent Accountmanager Bijzonder Beheer