Viaster brengt verschillende voordelen binnen handbereik

Goed kijken naar het potentieel binnen uw organisatie levert direct tastbare voordelen op. Zo kan onze methodiek leiden tot een aantoonbare omzetgroei bij gelijkblijvende arbeidskosten. Terwijl de kosten zich snel (uiterlijk binnen twee jaar) terugverdienen. Andere aantrekkelijke voordelen zijn een lager ziekteverzuim, betere prestaties van uw medewerkers, meer uitdaging en voldoening en volwassen arbeidsverhoudingen. Maar ook een flexibelere inzetbaarheid, nieuw elan en meer betrokkenheid.

Eerst de koers, dan de koppeling met kwaliteiten

Viaster ontwikkelde en verfijnde een gebruiksvriendelijke en betaalbare methodiek die de ontwikkeling van uw medewerkers inventariseert, monitort en hen leidt naar een volledige benutting ervan. Die methodiek rollen wij rendementvol uit in twee heldere stappen. Eerst leggen we de gewenste richting en mate van groei van uw bedrijf vast. Daarna maken we de koppeling met de mogelijkheden, kwaliteiten en wensen van uw medewerkers.

Meerdere acties gefaseerd uitgevoerd

Dit plan leidt onder andere tot één of meerdere acties die gefaseerd worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan “coachen van medewerkers”, ondersteuning bij een investeringsplan, bemiddeling tussen partijen, digitalisering van personeelsdossiers en meer.