Viaster maakt sturen en coachen weer eenvoudig en leuk

Ondernemer en bedrijfscoach Jan Brunninkhuis is grondlegger van Viaster. “Ik ben enthousiast over het Rijnlands organisatiemodel, waarbij je verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt. Als mensen binnen een veilige omgeving de ruimte krijgen om te laten zien waar ze goed in zijn, en ze krijgen daarvoor erkenning…. dan gaat ‘het’ stromen. Dan gebeuren er mooie dingen. En daar worden we allemaal blijer van”, aldus Jan. “Met die gedachte droomde ik ervan om ondernemers en bestuurders te helpen bij het inzichtelijk maken van talenten en prestaties van mensen. Zo ontstond het idee om met deskundigen op het gebied van organisatieontwikkeling, human resource management en IT, een unieke HR softwaretool te ontwikkelen met de naam Viamens. Daarmee is voor mij, maar belangrijker nog; voor werkgevers én werknemers aantoonbaar dat deze manier van samenwerken loont.”

Jan Brunninkhuis over zijn passie

Potentieel beter benutten

Jan Brunninkhuis was vele jaren actief in de financiële dienstverlening als manager en gesprekspartner voor ondernemers. Na een periode van bouwen en finetunen, bracht hij in 2018 de HR-tool Viamens op de markt. Jan: “Ik denk graag mee met de ondernemer over het optimaal benutten van potentieel binnen de organisatie. Daarbij komen onderwerpen aan bod zoals; wat is de heersende bedrijfscultuur, wat zijn de behoeften en waar liggen kansen. Inzet van Viamens is een hulpmiddel om te komen tot ontwikkeling en groei van mensen en van de organisatie als geheel. Ik begeleid ondernemers graag daarbij. Het hoe en hoe vaak, hangt af van de situatie en van persoonlijke wensen.”

Nieuwe inzichten en inspiratie

Jan: “Het mooie van werken met de HR-tool is dat naast data over functioneren van medewerkers, ook onbenutte talenten en groeimogelijkheden aan het licht komen. Dat inspireert en geeft verrassend veel nieuwe inzichten. Wat ik ook terug hoor van klanten is dat ze enthousiast zijn over Viamens omdat het meteen meer diepgang brengt in de dialoog met medewerkers. Je praat samen sneller over dát waar het écht om gaat. Sommige onderwerpen zijn best moeilijk om aan te snijden. Staat het onderwerp, op basis van feiten, al in het systeem, dan blijkt wederom de meerwaarde van Viamens.”

Betrokken medewerkers, minder verzuim

De HR-tool Viamens maakt onder meer de inzet en prestaties van medewerker inzichtelijk. Dit geeft voldoening en het zet aan tot meer ‘volwassen’ arbeidsverhoudingen. De daarbij horende waardering en erkenning, vergroten de betrokkenheid. Vaak ook gaat dan in de betreffende organisatie het ziekteverzuim omlaag. Kortom; op meerdere manieren, verdient de investering in Viamens, zichzelf terug.

Vertel eens…

Wilt u meer weten over Viaster, de toepasbaarheid van de HR-tool Viamens en de voordelen ervan in uw organisatie? Mail of bel 0541 70 02 47.
We maken graag tijd voor u vrij.