Gaan werkgevers bij vacatures in de nabije toekomst meer naar competenties kijken van de kandidaten? De eerste signalen lijken hier wel op. Lucy Adams (voormalig HR-directeur van de BBC) gaf in haar artikel “HR moet fundamenteel veranderen” d.d. 27 mei 2019 (bron: Personeelsmanagement) een inkijk in haar gedachte over aannamebeleid en hoe om te gaan met personeel. Ook denkt de werkgeversvereniging AWVN, dat kandidaten meer kans maken op een baan als beter wordt ingezoomd op de talenten en vaardigheden van een persoon (bron: “Werkgever wil inzicht in wat een sollicitant écht kan”. Dagblad Tubantia d.d. 03.07.2020).

Geldt dit voor alle landen of lopen bepaalde landen voorop in dit gedachtegoed? Is Nederland hier verder in dan bijvoorbeeld Amerika of Duitsland? Van invloed is de cultuur van een land. Kijk eens naar de wijze waarop Nederland haar inwoners vraagt om hun verantwoordelijkheid te nemen in de coronacrisis. De overheid legt “minimale” regels op, maar vraagt gelijktijdig verantwoordelijkheid van haar inwoners. “Gebruik je gezond boeren verstand”. De Duitse regering legt meer maatregelen op voor haar bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van een mondkapje. Dit is een meer dwingende houding. “De regering weet wat goed voor je is”.
Deze houding tref je ook aan tussen werkgevers en werknemers. Er is duidelijk sprake van cultuurverschil. Daar waar in Nederland minder hiërarchie wordt ervaren, spreekt men de directeur in Duitsland aan met Herr Director”.

Wat zegt dit nu over het aannamebeleid? Is het niet veel belangrijker bij de keuze voor een kandidaat, te kijken naar de cultuur van een bedrijf c.q. de competenties, die behoren bij een functies? Is het dan ook niet wenselijk om mensen te zoeken, die de competenties hebben, die overeenkomen met de functie? Zijn die namelijk passend, dan zal een mismatch minder snel gemaakt zijn. Het vak leert men in de praktijk. Resultaat: een betrokken medewerker met passie voor zijn werk. Dit is toch wat elke werkgever zich wenst?
Durf daarom de uitdaging aan als werkgever en zoek naar mensen met competenties, die passen bij de functie. Je zult niet teleurgesteld worden.