Is de stelling “Personeel is geen kosten maar opbrengsten” te verdedigen? Vanuit mijn ervaring wel. Het ligt eraan hoe je als directie kijkt naar je medewerkers. Hoe kijk je naar de kapitaalgoederen? Je hebt een gebouw, machines en of inventaris. Voor elke ondernemer zijn dit kapitaalsgoederen. Daarom staan ze op de balans en hebben ze een bepaalde waarde.

Hoe zit het dan met het personeel? Ze komen niet op de balans voor, dus geen “waarde”. Behoudens calamiteiten kun je er niet op afschrijven. Je ziet ze terug onder de post “Personeelskosten” en maken vaak een wezenlijk deel uit van de productiekosten. Logisch, dat je snel geneigd bent om personeel te zien als kosten.

Maar durf je ook anders te kijken? De personeelskosten worden door vertaald in de prijs van het product. Met andere woorden: met een goede calculatie kost het personeel in harde valuta niets. Zonder personeel worden de machines en of de klanten niet bediend. Gevolg: geen afzet!! Dus ook geen omzet en geen dekking van de kosten. Personeel dat trots is op haar werkgever gaat dit ook zo uitdragen. Zij worden de ambassadeurs van het bedrijf. Mensen sluiten zich daarbij aan waar het goed is. Zo ook (potentiële) afnemers. Gevolg: verhoging van de omzet.

Conclusie: Personeel is geen kostenpost maar leveren een wezenlijke bijdrage in de opbrengsten. Wees dus als ondernemer zuinig op uw medewerkers!!