De laatste maanden zijn er met regelmaat artikelen verschenen over beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek en feedback. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Wil je het verband zien, dan is eerst een uitleg handig wat de termen inhouden.

Beoordelingsgesprek: een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin het functioneren van de werknemer door de leidinggevende wordt beoordeeld.
Functioneringsgesprek: dit is een gesprek waarbij het wederzijds functioneren van de werknemer en diens leidinggevende besproken wordt.
Feedback: terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst van een bewerking wordt teruggevoerd aan de invoer. Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer gegevens na verwerking opnieuw worden aangeboden ter vergelijking of verwerking.

Uit vorenstaande kunnen we het volgende vaststellen:

Het beoordelingsgesprek is een eenrichtingsgesprek, terwijl het functioneringsgesprek en de feedback tussen de leidinggevende en de medewerker plaatsvindt. Feedback kan ook plaatsvinden tussen collegae onderling. De frequentie van de gesprekken hangt mede af van de individueel gemaakte afspraken tussen de leidinggevende en de medewerker, waarbij het beoordelen zich normaliter beperkt tot een keer per jaar. De frequentie van feedback kan zelfs dagelijks zijn. Zeker in een periode waarbij de medewerker “in opleiding” is. De inhoud van zowel het functioneringsgesprek alsmede de feedback beperkt zich tot de verbeterpunten.

Of een organisatie deze werkwijze toepast hangt van vele factoren af. Wat is de cultuur binnen een bedrijf? Hiërarchisch of open? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Hoog of zo laag mogelijk in een organisatie? Op welke wijze wordt er nu leiding gegeven en welke energie vergt het om van een gesloten naar een open cultuur te gaan? Ziet het bedrijf de medewerkers als kostenpost of als een kapitaalpost? (zie eerder verschenen blog).

Uit de diverse artikelen komt in ieder geval wel naar voren, dat beoordelen noodzakelijk blijft (70% van de rechters wijst een ontslagaanvraag af , omdat er geen beoordelingen zijn vastgelegd). Alleen maar feedback geven ter compensatie van beoordelen verbetert wel het functioneren, doch is geen vervanger van het beoordelen.

Conclusie: uitgaande van de stelling, dat medewerkers het kapitaal vertegenwoordigen van een organisatie, dan is een juiste omgang met de medewerkers van belang. Op welke wijze bepaalt uiteraard de organisatie (lees directie en medewerkers). Daarmee creëer je betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uiteindelijk een hogere efficiënty. Dat is toch wat je wilt als organisatie!!