Assessments zijn er in allerlei soorten en kwaliteiten. De meest voorkomende, zijn de assessments in wervingsprocedures. Doel van het assessment is dan het in kaart brengen, beoordelen en waarderen van gedrag in een bepaalde praktijksituatie. Maar hoe kies je als werkgever nou het assessment dat het meest geschikt is?

Assessment kiezen

Het succes van de inzet van een assessment, valt of staat met goede voorbereiding. Pak je dit slim aan, dan is de kans groot dat de uitkomsten écht leiden tot ‘het juiste poppetje op de juiste plek’. Met een assessment haal je eruit of iemand het in zich heeft om bruggen te slaan en om teamwork te bevorderen. Iemand kan zeggen dat hij zorgt voor een bedrijf met meer betrokken medewerkers en een lager ziekteverzuim. Met een assessment toets je of het aannemelijk is dat deze kandidaat zoiets kan waarmaken.

Wat wil je weten

Bij het kiezen van een assessment is de eerste vraag die ik aan mezelf zou stellen: wat wil je nou precies weten? Zijn in jouw vacature bepaalde gedragscomponenten het uitgangspunt? Heb je te maken met een afdeling waar het niet gaat zoals je wilt? Vind je het belangrijk om te weten hoe iemand omgaat met de verhouding tussen de werk- en privé? Antwoorden op dergelijke vragen, helpen je enorm bij het vinden van een passend assessment.

Wat wil je met de uitkomst

Heb je helder wat je wilt weten, dan volgt de vraag: Wat ga je doen met de uitkomst? Zijn de resultaten leidend in het keuzeproces dat volgt? Of zoek je naar de bevestiging van hetgeen je eigenlijk al weet? Is dit laatste het geval, vraag jezelf dan af of het resultaat wel opweegt tegen de kosten.

De kosten van assessment en coaching

Vaak vormen de kosten voor het assessment, onderdeel van de totale investering. Denk vooraf na over een eventueel vervolgtraject, dat je eraan wilt koppelen. Zo kan uit een assessment naar voren komen, dat interne/ externe coaching of opleiding nuttig is. Welke impact heeft dit op jouw organisatie? Kortom, probeer de volledige investering in beeld te brengen en zet deze af tegen het doel en het gewenste resultaat.

Door wie laat je het assessment uitvoeren

Essentiële vraag is ook; ‘met welke organisatie c.q. coach ga ik in zee? Zeker wanneer er sprake is van een vervolgtraject met externe coaching, is het belangrijk hierover na te denken. Zorg dat je vooraf kennis maakt met de coach, en ga na of hij/zij past bij de bedrijfscultuur en bij jouw doelen.

Dus…. is assessment zinvol?

Ja, maar bereid het goed voor. Formuleer een heldere vraagstelling, kies het juiste assessment en denk na over een passend vervolgtraject.