Stappenplan naar succes

Wilt u ook profiteren van het verborgen talent in uw onderneming? Of een frisse doorstart maken met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers? Ons stappenplan leidt u naar succes.

Stap 1. Samen inventariseren we de doelstellingen en toekomstplannen van uw bedrijf. Zoals het betreden van nieuwe markten, het vergroten van het marktaandeel of klantgerichter werken.

Stap 2. Vervolgens brengen we per functie de vaardigheden, opleidingsnormen en competenties in kaart en relateren die aan de bedrijfsdoelstellingen.

Stap 3. Deze inventarisatie geeft vervolgens inzicht in de groeimogelijkheden binnen de functie en vormt de basis voor nieuwe afspraken.

Stap 4. De afspraken leggen wij, samen met de jaarlijkse kwalificaties/beoordelingen, vast in een digitaal dossier en monitoren deze.

Meer efficiency, meer effectiviteit en meer…energie!

De winst? Uw organisatie is en blijft continu in gesprek over de groeipotentie van uw medewerkers. Uw medewerkers belanden op de voor hen optimale plaats in uw organisatie. Met meer efficiency, meer effectiviteit en … meer energie!